Staff
 
 
 
   

Koshelev Maksim
Senior Research Assistant, Ph.D

тел. (831) 4164866
koma@appl.sci-nnov.ru

http://www.mwl.sci-nnov.ru/koshelev.html

in detail: